Blog

ZPRÁVA O STAVU SVĚTOVÉHO RYBOLOVU A AKVAKULTURY 2018

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the Sustainable Development Goals

 

V loňském roce vydala organizace FAO zprávu týkající se stavu světového rybolovu a akvakultury (The State of World Fishries and Aquaculture 2018 - Meeting the Sustainable Development Goals). Kromě podrobného popisu současného stavu a možného budoucího vývoje, zmiňuje zpráva také Agendu 2030, kterou v roce 2015 vydala Organizace Spojených Národů (OSN) v reakci na špatný stav světa, a to téměř ve všech myslitelných oblastech důležitých pro rozvoj a zdraví populace. Obsahem je 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals = SDG), které nabízí jedinečný, transformativní a integrační přístup k posunu světa na udržitelnou a pružnou cestu, která nenechá nikoho za sebou. Kromě mnoha mezinárodních organizací (mezi nimi i FAO), přijaly jednotlivé cíle za své i všechny státy Evropské unie a kroky k jejich plnění implementovaly do svých hospodářských politik.

 

 

 

Např. Česká republika vytvořila v rámci této agendy dokument (strategický rámec) s názvem ČR 2030, jehož naplnění zvýší kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje zemi k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.Věnuje se 6 základním oblastem – lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. Podrobně jsou jednotlivé oblasti popsány na oficiálních webových stránkách ČR 2030 (www.cr2030.cz).

 

FAO ve své zprávě podporuje a rozvíjí myšlenky spojené především s plněním cíle SDG 14, tedy života ve vodě (zachování a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj). Stav světového rybolovu a akvakultury 2018 zdůrazňuje zásadní význam rybolovu a akvakultury pro potraviny, výživu, zdraví a zaměstnanost milionů lidí, z nichž mnozí usilují o zachování přiměřeného živobytí. Podrobně popisuje FAO svůj vztah k plnění tohoto cíle také ve své publikaci FAO WORKING FOR SDG 14 - Healthy oceans for food security, nutrition and resilient communities

 

 

Stav světového rybolovu a akvakultury 2018 je zároveň jedinou publikací svého druhu, která poskytuje technické informace a faktické informace o odvětví, které je stále více uznávané jako klíčové pro společenský úspěch. Kromě toho, že zpráva informuje o významných trendech a vzorcích pozorovaných v celosvětovém rybolovu a akvakultuře, zkoumá také horizont nových a připravovaných oblastí, které je třeba zvážit, pokud máme zajistit udržitelné využívání vodních zdrojů.

 

Celou zprávu v originále lze nalézt zde.

My Vám v dalších článcích přineseme z různých oblastí základní informace, které zpráva organizace FAO nabízí.