Holešov

Holešov

 

4500 tun lososa ročně

24 mil. ks listové zeleniny a bylin ročně

Stav projektu: Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí

 

 

 

Umístění projektu v SPZ Holešov (Google Maps):

 

 

 

 

Tento projekt bude realizován v katastru města Holešov na pozemcích Strategické průmyslové zóny. Závod na výrobu a zpracování potravin v Holešově v předpokládané celkové investici 3,5 mld.CZK budou tvořit objekty s celkovou zastavěnou plochou  téměř 100.000 m2.

Projekt je situován v jižní části Strategické průmyslové zóny Holešov, která je ve vlastnictví Zlínského kraje. Plánovaná roční produkce ryb je 4500 tun lososa o minimální tržní váze 3 kg. Technologie pro produkci ryb využívá moderní RAS systém speciálně upraveným pro chov lososa v indoor systému. Produkce zeleniny je plánována v uzavřených objektech vertikální farmy s celoročním provozem a celkovou roční produkcí přesahující 24 milionu kusů listové zeleniny a bylin. Veškerá produkce ryb i zeleniny je přímo v místě zpracována do finální potravinových nebo nepotravinových produktů.

Projekt předpokládá vznik více než 200 nových pracovních míst.