Akvaponie

Akvaponie je moderní, inovativní a udržitelný systém produkce potravin kombinující chov ryb (akvakulturu) a pěstování zeleniny (hydroponie). Jde o symbiózu v soužití ryb, zeleniny a bakterií. Bakterie jsou v akvaponii velice důležité, protože mění odpadní látky z chovu ryb na živiny využitelné pro růst rostlin a tím přinášejí značný synergický efekt.

Voda v nádržích, ve kterých jsou chovány ryby, je bohatá na živiny a využívá se jako zdroj organického hnojiva pro pěstování rostlin. Po úpravě vody pomocí denitrifikace z ní mohou rostliny přirozeně čerpat živiny jako stavební a životně důležité látky pro svůj růst a tvorbu nové biomasy. Akvaponie představuje dokonale promyšlený recirkulační systém využívající CEA (Control Environment Agriculture) neboli kontrolovaného prostředí. To znamená, že je nezávislá na počasí a klimatických podmínkách a nepodléhá sezónnosti. Všechny parametry spojené s růstem a chovem jsou neustále kontrolovány a monitorovány čímž je eliminováno riziko ztrát. Tato technologie zabezpečuje celoroční produkci bez nutnosti použití umělých pesticidů, herbicidů či jiných chemických látek. Výsledkem je maximálně čerstvý, bezpečný a kvalitní produkt pocházející z lokálního zdroje, který je zároveň udržitelný a šetrný k přírodě.

 

 

 

Hlavní výhody akvaponické technologie:

 

 • Úspora vody
  • až 90% vody v porovnání s klasickým zemědělstvím na polích
  • až 93% vody v porovnání s klasickým chovem ryb
 • Kontrolované prostředí (CEA)
  • Bez umělých hnojiv, pesticidů a herbicidů
  • Eliminace sezónnosti produkce
  • Nezávislost na okolním klimatu a počasí

 

 • Vysoká produktivita
  • Vyšší produkce na m2 plochy ve srovnání s klasickým zemědělstvím
  • Vyšší míra automatizace a robotizace
 • Lokálnost
  • Minimalizace transportních nákladů a logistiky
  • Minimalizace vzniku odpadů a snížení uhlíkové stopy
  • Zvýšení míry lokální potravinové soběstačnosti