Společnost

Světová populace stále roste a očekává se, že do roku 2050 bude na Zemi téměř 10 miliard lidí. A nejen to, rychlé tempo růstu je možné vidět také na urbanizaci. Ve městech bude podle předpokladů do roku 2050 bydlet až 70 % světové populace. Všechny tyto jednotlivce bude potřeba nakrmit. V rámci produkce potravin však dnes, více než kdy jindy, čelíme mnoha výzvám, a to zejména v oblasti zemědělství a rybářství.

Mezi nejčastěji skloňované problémy spojené s produkcí potravin pro současné i budoucí generace patří např. efektivní využití zemědělské plochy, ochrana přírodních zdrojů, eliminace použití pesticidů, herbicidů a jiných chemických aditiv, udržitelnost, nutriční vyváženost potravin, klimatické změny, transportní náklady a uhlíková stopa, nadměrný rybolov, obnova ekosystémů, nedostatečná potravinová soběstačnost a samozřejmě bezpečnost potravin.

Právě na bezpečnost potravin má, obzvláště nyní, výrazný vliv probíhající pandemie COVID-19. Je zde zájem a snaha zajistit maximální zdravotní nezávadnost potravin, omezit plýtvání a umožnit každému přístup k čerstvým a kvalitním produktům. Situace kolem koronaviru vytváří velký tlak na všechny články dodavatelského řetězce (např. v logistice) a na jednotlivé státy čelící problému s nedostatečnou potravinovou soběstačností. Změnilo se také spotřebitelské chování, lidé se více zajímají, co jedí a odkud jejich jídlo pochází.

To vše nás jen utvrzuje v tom, že jsme se už při založení v roce 2014 vydali tím správným směrem a stejně jako tehdy, i dnes reagujeme na aktuální globální výzvy v oblasti produkce potravin. Našim záměrem je přinést na český trh kvalitní, bezpečné, čerstvé, a především lokální produkty z lososa a listové zeleniny. A právě proto jsme si pro svůj projekt vybrali Akvaponii.

Jedná se o moderní a udržitelný způsob produkce potravin, který využívá tzv. CEA (Control Environment Agriculture) neboli kontrolovaného prostředí. To znamená, že akvaponie je nezávislá na počasí a klimatických podmínkách a nepodléhá sezónnosti. Všechny parametry spojené s pěstováním a chovem jsou 24/7 kontrolovány, řízeny a monitorovány čímž je eliminováno riziko ztrát. Tento unikátní recirkulační systém  zabezpečuje celoroční produkci bez nutnosti použití umělých pesticidů, herbicidů či jiných chemických látek. Akvaponie kombinuje chov ryb a pěstování zeleniny, kdy voda z chovu ryb, která je velmi bohatá na živiny, je dále využita jako zdroj organického hnojiva pro pěstování rostlin.

Na projektu spolupracujeme s předními světovými odborníky na chov ryb v recirkulačních systémech (RAS) – společností Aqua Maof a pěstování zeleniny ve vertikálních farmách – společností Netled. Díky tomu mohou obě části technologie fungovat nejen společně, ale i samostatně.  Jejich propojením a vzájemným doplněním vzniká řada synergických efektů, které zvyšují efektivitu, ekologičnost i ekonomickou stránku celého projektu.

Naší misí je přinést na českých trh moderní vysoce produktivní akvaponickou technologii kombinující chov ryb a pěstování zeleniny, včetně technologie pro zpracování produkce do inovovaných a nových produktů, která přispěje k vyšší soběstačnosti ČR v oblasti produkce potravin.

Prioritou je nabídnout zákazníkům maximálně čerstvý, bezpečný a kvalitní produkt pocházející z českého, lokálního zdroje, který je zároveň udržitelný a šetrný k přírodě. 

Našim cílem je získat do roku 2028 10% podíl na českém trhu s rybími produkty (5 000 tun ryb ročně) a produkovat alespoň 8 500 tun zeleniny ročně.

 

 

Misí společnosti Taneco a.s. je přinést na českých trh moderní vysoce produktivní akvaponickou technologii kombinující chov ryb a pěstování zeleniny, včetně technologie pro zpracování produkce do inovovaných a nových produktů, která přispěje k vyšší soběstačnosti ČR v oblasti produkce potravin.

Zodpovědný

Obnovitelné zdroje energie 

Racionální

Dlouhodobá udržitelnost 

 Vizionář

Moderní a inovativní technologie 

Zkušený a efektivní

Know-how

Komplexní

Ryby, zelenina, hnojiva, výroba, obchod, osvěta, vzdělávání

  

Ekologický

Ochrana přírodních zdrojů, efektivita, hospodárnost 

Transparentní

Nebojíme se odhalit detaily

Otevřený

Důvěryhodný, férový, seriózní

Kreativní

Obchodní systémy, spolupráce, efektivita

Cílevědomí

Zaměření na kvalitu potravin a zdraví 

 Věříme, že budoucnost patří přírodě.