Chov ryb

 

 

 

 

 

 

NOVÁ GENERACE TECHNOLOGIE AKVAKULTURY

Pokročilá technologie integrovaného systému recirkulační akvakultury (RAS), která nabízí maximální kontrolu, minimální údržbu a maximální udržitelnost.

Ve spolupráci s přírodou využíváme špičkovou technologie AQUA MAOF, která je přizpůsobena našim potřebám tak, aby akvakulturní zařízení budoucnosti byly udržitelnější, zajistilo lepší efektivitu, produktivitu, sledovatelnost a bezpečnost potravin a zároveň zlepšilo kvalitu ryb.

Chytrý ekosystém založený na RAS

Pokročilá technologie AquaMaof Minimal Liquid Discharge (MLD) využívá několik patentů na úpravu vody a filtračních technik ke snížení spotřeby vody. Jádrem integrované technologie RAS AquaMaof je efektivní správa napájení, která dramaticky snižuje náklady na energii. Přísné protokoly biologické bezpečnosti a úplná kontrola prostředí umožňují eliminaci antibiotik a chemikálií v procesu a vysokou míru přežití. Sofistikovaný, škálovatelný a flexibilní design umožňuje přizpůsobení různým požadavkům a integraci nových technologií, jakmile budou k dispozici. Inteligentní výběr a přidělování komponent systému vede k robustnímu zařízení vyžadujícímu minimální údržbu, přičemž optimalizované režimy podávání a pokročilý systém řízení podávání umožňují snížení konverzního krmného poměru krmiva (FCR) a provozních nákladů.

 • až 2X více produkce
 • až o 60 % méně energie
 • až o 90% méně vody

 

  

Kontrola biologické bezpečnosti

Zařízení je navrženo v souladu s přísnými protokoly biologické bezpečnosti.

 • Karanténa
 • Dezinfekce
 • Řízení pohybu personálu
 • Bezpečnostní postupy pro vstup a výstup ze zařízení
 • SOP - standardizované pracovní postupy

Systém výlovu a třídění

Sběrný kanál je kanál obdélníkového průřezu umístěný mezi produkčními nádržemi. S každou nádrží je spojen výsuvnými vraty.

Po otevření vrat ryby proplují do sběrného kanálu pomocí rybího tlačného zařízení. 

Poté, co jsou všechny ryby ve sběrném kanále, se výsuvné vrata zavřou, aby se zabránilo opětovnému vstupu ryb do nádrže.

Šnekový výtah je založen na konceptu Archimedova šroubu, jemně se otáčí, aby zvedl ryby do třídícího zařízení a zároveň udržoval ryby po celou dobu ve vodě.

Třídící zařízení je umístěno v blízkosti vstupu do zpracovatelské části závodu nebo balicí a expediční haly.

Monitoring a kontrola

24/7 monitorování všech kritických komponent systému a parametrů vody, poskytování alarmových hlášení a SMS (textových) upozornění na kritické poruchy. Kromě toho systém automaticky aktivuje nouzové záložní systémy včetně generátoru elektřiny a dodávky kyslíku. Sledované parametry:

 • Voda: výška hladiny, teplota, rozpuštěný kyslík, pH, ORP, NH4-N, NO2-N, NO3-N, ALK, P, K, TDS
 • Prostředí: teplota, relativní vlhkost, výměna vzduchu
 • Vybavení: biofiltr, čerpadla, dmychadla, generátor kyslíku, napájecí systém

Filtrační systém

100 % vody projde filtrací při každém cyklu.

Žádná bypassová smyčka.

Pro nitrifikaci a rovnováhu pH se používají aerobní bioreaktory s bakteriemi.

Anoxické bioreaktory se používají pro denitrifikaci a úpravu alkality vody.

Vylepšená separace pevného odpadu bez bubnových filtrů.

Vysoce účinný CIFT filtr AquaMaof: přidává kyslík a odstraňuje CO2, nepoužívá žádné čerpání - pouze gravitační proudění a má optimální distribuci vody

 

Systém přesunu ryb

Výlov ryb se provádí, když dosáhnou požadované tržní hmotnosti v souladu s chovným plánem.

Ryby jsou přesouvány bez stresu z nádrží a mezi nimi prostřednictvím sběrného kanálu.

Šnekový dopravník přenáší ryby ze sběrného kanálu do třídícího zařízení.

To třídí ryby dle předem stanovených velikostí, ryby s nedostatečnou hmotností se vrací do nádrží k dalšímu chovu a krmení. 

Usazovací filtr

Druhý krok v procesu odstraňování pevného odpadu.

Obsahuje média, kterými protéká voda.

Voda z vypouštěcího zařízení pomalu prosakuje nahoru - jakékoli těžší pevné částice než voda se usazují na dně.

Vylepšená schopnost usazování pevných látek.

Poskytuje částečnou denitrifikaci obsahu dusičnanů (dusíku) ve vodě. 

Biofiltrační systém

Biofiltr je nemechanický systém úpravy vody pro kultivaci bakterií na filtračním médiu navrženém tak, aby poskytoval velkou plochu v malém objemu. 

Kultivační proces bakterií neutralizuje toxické rybí odpady na vedlejší produkty, které nejsou škodlivé pro pěstování rostlin.

Průtok vody z usazovacích nádrží je řízen automaticky.

Bakterie přeměňují rybí odpad, kyslík a alkalickou vodu na dusičnanové, uhlíkové, oxidové a vodíkové ionty.

Nitrifikace amoniaku je dvoufázový proces. V první části, probíhá přeměna amoniaku na dusitany a ve druhé přeměna na dusičnany.

Systém uvolňování kyslíku (ODS)

Více kyslíku s menší potřebou energie.

Kyslík generovaný přímo na místě.

Odpadní teplo je rekuperováno.

Hladina kyslíku je regulována zvlášť v každé nádrži.

Průmyslové produkční nádrže 

Nádrže na produkci ryb Aqua Maof jsou navrženy tak, aby udržely ryby a zároveň odstranily část pevných látek z vody.

Uprostřed produkčních nádrží je umístěn lapač usazenin pro sběr pevných rybích odpadů a je zakrytý mřížkou s jemným sítem, aby ryby nemohly uniknout.

Produkční nádrže mají individuální krmný systém a výsuvná vrata pro přesun ryb do sběrného kanálu.

 Partner a dodavatel RAS technologie: