Blog

SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ, CO SE ZMĚNILO?

Spotřebitelské preference se neustále vyvíjejí v reakci na množství různých faktorů. Snížení dopadů produkce potravin na životní prostředí, změna klimatu, zlepšení zdraví (zejména během pandemie), povědomí o plýtvání potravinami, obavy o dobré životní podmínky zvířat, urbanizace a další, jsou hnací silou změn v chování spotřebitelů a jejich potravinových preferencích. Dnes více než kdy jindy jsme svědky větší vzdělanosti a většího zájmu o informace ze strany spotřebitelů o potravinovém systému – co jíme, jak je jídlo vyráběno a odkud pochází.

Zobrazit více

FRUIT LOGISTICA BERLIN 2022

Po více než roční pauze způsobené nepříznivým vývojem situace s COVID-19 otevřel Messe Berlin své brány tomuto jedinečnému veletrhu. Fruit Logistica se konala 5.-7. dubna 2022 v prostorách berlínského výstaviště a sešlo se zde více než 2 000 vystavovatelů z celého světa. Ústředním tématem byla, vzhledem k současné situaci, udržitelnost.

Zobrazit více

WELFARE RYB V RAS SYSTÉMECH

Dobré životní podmínky ryb jsou důležitým faktorem při dosahování globálního cíle podpory biologické rozmanitosti, která ovlivňuje lidské zdraví i udržitelnost. Pohoda ryb, jejich růstová výkonnost a celkový životní cyklus jsou neustále ovlivňovány jejich stanovištěm, včetně faktorů, jako je chemické složení vody, rozpuštěné plyny, hustota biomasy, kvalita krmiva a další. Mezitím se také potýkáme s rostoucí populací na Zemi, která stále více vyžaduje zdravé, kvalitní, čerstvé a sledovatelné potraviny a bílkoviny.

Zobrazit více

CO JSOU SKLENÍKY A VERTIKÁLNÍ FARMY UŽ VÍME, ALE CO JE TO KONTROLOVANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ NEBOLI CEA?

Kontrolované zemědělství (CEA – Controlled Environment Agriculture) je pokročilá a intenzivní forma hydroponického zemědělství, kde rostliny rostou v kontrolovaném prostředí za účelem optimalizace pěstebních postupů. Techniky CEA nejsou jednodušší než jiné starší systémy pro pěstování rostlin. Vyžadují skutečně důkladné znalosti chemie, zahradnictví, inženýrství, fyziologie rostlin, patologie rostlin, IT a entomologie. K tomu, aby člověk provozoval úspěšnou výrobu CEA ve výzkumném nebo komerčním prostředí, je nezbytná široká škála dovedností a přirozený sklon věnovat se detailům.

Zobrazit více

RAS SYSTÉMY PRO CHOV RYB A ENERGETICKÁ KRIZE

Energeticky náročná zařízení RAS vznikají po celé Evropě právě v době, kdy je kontinent zmítán nejhorší energetickou krizí ve své historii. Ceny elektřiny v celé Evropě vyletěly na rekordní maxima, sešlo se omezení dodávek ruského plynu s výrazně chladnějším počasím v celé Evropě.

Zobrazit více