Blog

PŘÍLEŽITOST UPROSTŘED KLIMATICKÉ KRIZE: PROČ BY SE KONVENČNÍ ZEMĚDĚLCI MĚLI ZAPOJIT DO CEA

Vzhledem k tomu, že se zemědělci na celém světě stále více zajímají o změnu klimatu, je zásadní přijmout nové postupy, které zajistí udržitelnost jejich plodin a půdy. Jedním ze způsobů, jak mohou zemědělci zvýšit odolnost produkce, je kontrolované zemědělství (CEA), které může pomoci optimalizovat jejich provoz a zmírnit dopady změny klimatu. V tomto příspěvku prozkoumáme výhody CEA a proč by konvenční farmáři měli zvážit zapojení do tohoto typu zemědělství.

Zobrazit více

PESTICIDY: JAK ŠPATNÉ JSOU PRO NÁS TYTO CHEMIKÁLIE?

Únor byl národním měsícem vzdělávání v oblasti bezpečnosti pesticidů. Využijme příležitosti podívat se na obecně hojně diskutované chemikálie v našem jídle: Co to je? Opravdu je potřebujeme? Jak špatné jsou pro lidi a životní prostředí? Jak bezpečné je přijímat je v potravě?

Zobrazit více

2023 PŘEJE INOVATIVNÍM METODÁM PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN

Říká se, že rok 2023 je skvělým rokem pro ty, kdo se nebojí výzev a chtějí něco změnit nebo dokázat. Je to rok, který přeje a bude přát inovativnímu a modernímu pěstování potravin, a to především hydroponii. Od bezpečnosti potravin přes místní nákup a dodavatelský řetězec až po zdravé stravování a udržitelnost životního prostředí, nedávné studie a události naznačují, že nyní je čas založit hydroponickou farmu.

Zobrazit více

CIRKADIÁNNÍ RYTMUS ROSTLIN A VERTIKÁLNÍ FARMY

Lidé nejsou jediné živé bytosti s vnitřními hodinami – mají je i rostliny. Biorytmus rostlin aktivuje a řídí širokou škálu procesů jako je fotosyntéza, kvetení, stárnutí, klíčení atd. Například umístěním listů nahoru během dne mnoho rostlin zachytí více slunečního světla, které pak uloží pro noční cyklus. Fungování a nastavení cirkadiánních hodin rostlin je ovlivněno geografickou polohou, nadmořskou výškou, klimatem a ročním obdobím. Každá rostlina, a tedy i její biorytmus, se s těmito vnějšími podmínkami musí vyrovnat a přizpůsobit se jim. Adaptace na místní podmínky je však stojí mnoho energie, často se dostávají do stresu a nepřežijí. To vše může mít při tradičním zemědělství za následek malý objem produkce či nekvalitní úrodu a s tím spojené problémy nejen pro zemědělce, ale také pro populaci a potravinový systém.

Zobrazit více