Blog

WELFARE RYB V RAS SYSTÉMECH

Dobré životní podmínky ryb jsou důležitým faktorem při dosahování globálního cíle podpory biologické rozmanitosti, která ovlivňuje lidské zdraví i udržitelnost. Pohoda ryb, jejich růstová výkonnost a celkový životní cyklus jsou neustále ovlivňovány jejich stanovištěm, včetně faktorů, jako je chemické složení vody, rozpuštěné plyny, hustota biomasy, kvalita krmiva a další. Mezitím se také potýkáme s rostoucí populací na Zemi, která stále více vyžaduje zdravé, kvalitní, čerstvé a sledovatelné potraviny a bílkoviny.

Zobrazit více

CO JSOU SKLENÍKY A VERTIKÁLNÍ FARMY UŽ VÍME, ALE CO JE TO KONTROLOVANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ NEBOLI CEA?

Kontrolované zemědělství (CEA – Controlled Environment Agriculture) je pokročilá a intenzivní forma hydroponického zemědělství, kde rostliny rostou v kontrolovaném prostředí za účelem optimalizace pěstebních postupů. Techniky CEA nejsou jednodušší než jiné starší systémy pro pěstování rostlin. Vyžadují skutečně důkladné znalosti chemie, zahradnictví, inženýrství, fyziologie rostlin, patologie rostlin, IT a entomologie. K tomu, aby člověk provozoval úspěšnou výrobu CEA ve výzkumném nebo komerčním prostředí, je nezbytná široká škála dovedností a přirozený sklon věnovat se detailům.

Zobrazit více

RAS SYSTÉMY PRO CHOV RYB A ENERGETICKÁ KRIZE

Energeticky náročná zařízení RAS vznikají po celé Evropě právě v době, kdy je kontinent zmítán nejhorší energetickou krizí ve své historii. Ceny elektřiny v celé Evropě vyletěly na rekordní maxima, sešlo se omezení dodávek ruského plynu s výrazně chladnějším počasím v celé Evropě.

Zobrazit více

PĚSTOVÁNÍ ZELENINY V ŘÍZENÉM PROSTŘEDÍ

Zájem o vertikální zemědělství celosvětově neustále roste. Tento způsob pěstování nabízí velké výhody: místní, čerstvou produkci, kterou je možné pěstovat na jakémkoli místě velmi udržitelným způsobem. Nevýhodou je vysoká spotřeba elektřiny a investiční náklady. Vyvážený pohled na současnou situaci přinášejí vědci z Wageningen University & Research spolu s mezinárodními kolegy v přehledovém článku publikovaném v renomovaném vědeckém časopise Nature Food.

Zobrazit více

ZPRÁVA O STAVU SVĚTOVÉHO RYBOLOVU A AKVAKULTURY 2018 – SVĚTOVÝ PŘEHLED VII. ČÁST

Výrazný růst produkce rybolovu a akvakultury od poloviny dvacátého století, a zejména v posledních dvou desetiletích, zvýšil schopnost světa konzumovat rozmanitá a výživná jídla. Ryby a produkty z ryb mají klíčovou roli ve výživě a globální potravinové bezpečnosti, protože představují cenný zdroj živin a mikroživin zásadního významu pro diverzifikovanou a zdravou stravu. Následující článek od FAO se tak věnuje právě celosvětové spotřebě ryb a rybích produktů.

Zobrazit více