Blog

AKVAKULTURA V EVROPĚ: EKONOMICKÝ PŘEHLED

Akvakultura v Evropě má obrovský potenciál růstu jako relativně mladý průmysl, říkají ekonomové Jordi Guillen a Natacha Carvalho. Globální produkce akvakultury (včetně vodních rostlin) dosáhla v roce 2017 až 112 milionů tun, přičemž podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) se hodnota prvního prodeje odhaduje na 221 miliard EUR. V celosvětovém měřítku je akvakultura v posledních desetiletích nejrychleji rostoucím odvětvím živočišné výroby, což je růst, který je způsoben zejména vysokou mírou technologických inovací. Akvakultura je stále relativně mladým hospodářským odvětvím v Evropě a na celém světě, zejména ve srovnání se zemědělstvím; a má velký potenciál pro další růst a rozvoj.

Zobrazit více