Blog

18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu

Město Bruntál - znak města

 

Dne 11.4.2017 proběhlo 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu, kde v 5. bodě programu (5/5/18Z/2017) byl projednáván Záměr prodeje pozemků část parc. č. 3624/1 a část parc. č. 3624/29 vše v k. ú. Bruntál město (ul. U Stadionu). 

Na základě žádosti společnosti taneco a.s. ze dne 13.2.2017 o předběžný prodej pozemků a návrhu Deklarace o spolupráci s městem Bruntál na realizaci závodu na výrobu a zpracování potravin byla tato žádost předložena ke schválení Zastupitelstvu města Bruntálu. 

V rámci projednávání tohoto bodu programu dostala společnost taneco a.s. prostor k představení svého investičního záměru pro průmyslovou zónu Bruntál. Byla promítnuta prezentace zastavovací studie, referenčních objektů a technologií. Předseda představenstva Ing. Miroslav Škrabal odpověděl zastupitelům na všech 12 dotazů.

V následujícím hlasování o schválení Deklarace o spolupráci mezi městem Bruntál a společností taneco a.s. a přípravných krocích spojených s případným prodejem pozemků parc. č. 3624/1 a část parc. č. 3624/29 v k. ú. Bruntál město (ul. U Stadionu) hlasovalo z 23 přítomných zastupitelů pro schválení tohoto bodu všech 23. 

Tímto hlasováním dostal investiční záměr společnosti taneco a.s. v Bruntále jednoznačnou podporu.

V městě Bruntále jsme se setkali s velice vstřícným,  racionálním a pracovitým přístupem, za což děkujeme. Současně vyjadřujeme přesvědčení, že na základě schválené Deklarace o spolupráci se nám společně podaří vyřešit potřebné náležitosti tak, abychom nejpozději v roce 2018 dokončili zamýšlený investiční záměr. 

Motto: Dobro je tvořivé a zlo je bořivé.