Blog

2023 PŘEJE INOVATIVNÍM METODÁM PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN

 

Říká se, že rok 2023 je skvělým rokem pro ty, kdo se nebojí výzev a chtějí něco změnit nebo dokázat. Je to rok, který přeje a bude přát inovativnímu a modernímu pěstování potravin, a to především hydroponii. Od bezpečnosti potravin přes místní nákup a dodavatelský řetězec až po zdravé stravování a udržitelnost životního prostředí, nedávné studie a události naznačují, že nyní je čas založit hydroponickou farmu.

 

Bezpečnost potravin

IFIC (International Food Information Council – Mezinárodní rada pro informace o potravinách) uvádí, že 50 % Američanů považuje nemoci přenášené potravinami za aktuální a nejdůležitější problém bezpečnosti potravin. Není to překvapivá statistika – pokračujeme v trendu předchozích let a v roce 2022 došlo k několikanásobnému stažení produktů z listové zeleniny a hlávkového salátu kvůli potenciální kontaminaci salmonelou. Podle Světové zdravotnické organizace ročně onemocní po konzumaci kontaminovaných potravin 600 milionů lidí – téměř 1 z 10 lidí na světě. Z toho 420 000 ročně zemře. IFIC také zjistil, že 42 % respondentů považuje pesticidy za jeden z nejzávažnějších problémů bezpečnosti potravin.

A právě na to má CEA (zemědělství s kontrolovaným prostředím) odpověď. V chráněném prostředí farmy nejsou potřeba pesticidy ani herbicidy. Vše je plně pod kontrolou 24/7 po celý rok. Na biologické kontroly, které přináší kontrolované pěstební prostředí, se pohlíží jako na potenciální řešení problémů s bezpečností potravin. Lze dokonce říct, že vertikální farmy jsou zodpovědné za budování lepších pěstebních metod, které mají v operačních systémech navrženy protokoly bezpečnosti potravin.

Říká se, že spotřebitelé stále více hledají transparentnost a sledovatelnost svých potravin. Kdo je vyrábí a jak, odkud pochází a co přesně bylo použito k výrobě. Jako místní farmář prodáváte spotřebitelům ve své komunitě a spojujete sebe (výrobce) přímo se spotřebitelem. Lidem, kteří kupují vaše produkty, můžete přesně říct, co do nich patří a co ne (tj. žádné pesticidy nebo herbicidy) a jaké kroky podniknete, abyste je udrželi v co nejčistší formě a bezpečné ke konzumaci.  Žijeme v době, kdy jsou informace stále více dostupné a spotřebitelé je chtějí znát. Záleží jim totiž nejen na svém zdraví, ale také na zdraví budoucích generací a udržitelnosti. Podle studie z roku 2022 Food and Health Survey až 52 % respondentů věří, že to, co nakupují, má vliv také na životní prostředí. I v tomto mohou pomoci vertikální farmy, pro které je udržitelnost jedním ze základních principů. Je třeba i nadále spotřebitele vzdělávat v oblasti inovativních metod výroby potravin, které zaručují vysokou kvalitu a bezpečnost, a napomáhat tak ke správných nákupním rozhodnutím.

 

Místní zdroje

Studie z roku 2022 (Food and Health Survey) provedená IFIC zjistila, že 25 % respondentů při rozhodování o nákupu vyhledává produkty z místních zdrojů. I když se pomalu dostáváme z pandemie a situace se uklidňuje, jednotlivci stále pociťují posílený pocit oddanosti své komunitě a místním výrobcům – včetně nákupu od místních farmářů. Lokálnost je dnes jeden z hlavních faktorů, které hrají roli při nákupu potravin.

Statistika vychází ze studie IFIC z roku 2021 zkoumající dopady pandemie na stravovací a nákupní návyky Američanů, která zjistila, že 75 % Američanů se při rozhodování o nákupu snaží podpořit svou komunitu. Kromě toho v analýze globálních spotřebitelských trendů z října 2021 vedoucí nutriční společnost ADM uvedla, že 58 % spotřebitelů na celém světě uvedlo, že COVID-19 zvýšil zaměření spotřebitelů na místní zdroje.

Poselství je jasné: lokálnost. Jako farmář můžete tuto poptávku naplnit pěstováním potravin pro místní spotřebitele, ať už prodejem přímo jednotlivcům nebo prostřednictvím restaurací či obchodů s potravinami. Zejména pak ve městech, kde je poptávka po lokálních a kvalitních produktech vysoká ale nabídka jí nestačí. Vertikální farmy jsou jasnou reakcí na toto poselství. Je s nimi možné pěstovat zdravé, čerstvé a chutné potraviny vysoké kvality kdykoli a kdekoli.

 

Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec, který už byl narušený kvůli COVID-19, dostal minulý rok další zásah: Rusko-ukrajinský konflikt opět ztížil a prodražil získání produktů, na které jsme byli zvyklí, relativně rychle a snadno. Nyní se ceny potravin zvýšily o 10 % ve srovnání s rokem 2022. Část příčiny této inflace? Zvýšené náklady a snížená dostupnost hnojiva, hlavní ruský a ukrajinský export.

Kromě toho globální oteplování a rostoucí extrémní počasí ovlivňují náš dodavatelský řetězec. Lesní požáry kromě ničení domů a lesů ničí také zemědělskou půdu a úrodu. Nepředvídatelné a neobvyklé počasí způsobuje ztrátu úrody od pomerančových hájů až po pepřová pole.

Není tedy žádným překvapením, že např. USA v současnosti trpí nedostatkem hlávkového salátu způsobeným chorobami plodin a neobvykle vysokými teplotami. Ceny hlávkového salátu na některých místech vyletěly až na 7 dolarů (165 Kč).

To představuje příležitost pro každého potenciálního hydroponického farmáře, který může poskytnout stabilní dodavatelský řetězec hlávkového salátu (spolu s bonusovou listovou zeleninou a bylinkami) pro danou komunitu. Navíc s mnoha benefity a za konkurenceschopnou cenu. Stabilita dodavatelského řetězce u potravin je především v dnešní nestabilní době plné nepříjemných překvapení velmi důležitá.

 

Zdravé stravování

IFIC zjistil, že 54 % Američanů se v roce 2022 snažilo jíst zdravě, přičemž 35 % spotřebitelů také uvedlo, že si potraviny vybírají především z touhy chránit své dlouhodobé zdraví a 34 % uvádí, že chtějí zhubnout. Pandemie neodmyslitelně souvisela s přibíráním na váze, nyní chce populace získat zpět své zdraví.

Společnost ADM podpořila toto zjištění v roce 2021 a zdůraznila, že pandemie zvýšila procento spotřebitelů vyznávajících „flexitariánský“, rostlinný životní styl. Flexitariánský přístup ke stravování se stal hlavním proudem, protože spotřebitelé hledají funkční, zdravou, rostlinnou výživu jako podporu pro zdravý životní styl, šetrnější k životnímu prostředí.

Pěstování zeleniny, bylinek a mnoho dalšího ve vertikální farmě je přesně to pravé. Produkcí zdravé zeleniny můžeme dát lidem přesně to, co v danou chvíli chtějí a potřebují. Bez limitů v podobě sezónnosti nebo výkyvů nabídky.

 

Udržitelnost a životní prostředí

Environmentální povědomí a udržitelnost jsou důležitější než kdy jindy. Společnost ADM v listopadu 2022 zjistila, že 49 % lidí na celém světě tvrdí, že změnili svůj jídelníček tak, aby byl šetrnější k životnímu prostředí. Podobně studie IFIC z roku 2022 zjistila, že 39 % respondentů uvádí, že „udržitelnost životního prostředí má vliv na jejich rozhodnutí koupit si určité potraviny a nápoje“. IFIC dokonce zjistil, že pro 46 % dotázaných lidí bylo pro rozhodování o nákupu důležité vědět, že potraviny byly vyrobeny pomocí zemědělských technologií, které snižují dopad na přírodní zdroje, což je nárůst oproti předchozímu roku.

Rostoucí zájem o ekologickou udržitelnost potravin je jen logický: po dalším roce drsného počasí a extrémního sucha jsou dopady globálního oteplování na naši planetu na prvním místě.

Odpovědí je, zcela překvapivě, vertikální zemědělství a hydroponie. Hydroponické zemědělství využívá o 99 % méně vody než tradiční zemědělství, což znamená, že výrazně méně zatěžuje naše vzácné vodní zdroje. Pěstování v uzavřeném prostoru navíc znamená, že plodiny jsou chráněny, když se objeví neočekávané a extrémní počasí.

Vnitřní zemědělství navíc znamená, že produkty jsou vyráběny a spotřebovávány lokálně, což má za následek méně potravinových kilometrů a v důsledku toho méně emisí uhlíku, protože potraviny putují rovnou od výrobce ke spotřebiteli v krátkém časovém rozmezí.

 

Zemědělství je prý počátkem lidské civilizace. Podle některých je to dokonce základ. Tehdy, stejně jako dnes, trvalá udržitelnost potravin závisela na rozšiřování zemědělské činnosti a technologií tak, aby uspokojily rostoucí poptávku a spotřebu.

Předpokládá se, že do roku 2050 bude na světě skoro 10 miliard lidí, lidská populace na celém světě nikdy nebyla větší. To znamená, že i problémy se zajištěním potravin pro lidi pouze prostřednictvím tradičního zemědělství nebyly nikdy větší. Vědci i farmáři si denně kladou otázku: Co se musí změnit a co pro to můžeme udělat?

Klimatické změny také znesnadňují předpovídání a řízení plodin v tradičním zemědělství, zvláště když se očekává větší dopad sucha, záplav a katastrofických bouří. Pro zemědělce je stále těžší udržet stabilní úrodu v nejvyšší kvalitě a čerstvosti za přijatelnou cenu pro spotřebitele.

 

Jak zemědělství dosahuje bodu zvratu z hlediska udržitelnosti, vertikální zemědělství nabízí naději na dostupné, bezpečné a kvalitní potraviny pro současné i budoucí generace.

 

 

 

Inspirováno článkem Freight Farms: Why 2023 Is the Year To Start a Hydroponic Farming Business a Food Insight: 2022 Food and Health Survey