Blog

Akvaponie - lokální produkce kvalitních ryb a zeleniny pro 21. století

Víme, že akvaponie jako taková, je v našem regionu poměrně nová a neznámá. Proto vám ji v následujících dnech a týdnech zkusíme v jednoduché a srozumitelné podobě představit. Osvětlíme  také principy, na základě kterých funguje a proč jsme si ji vybrali pro náš projekt. Krátké články o akvaponii budeme publikovat na našem blogu každou středu. 

Inspirací pro tento seriál článků nám byla především společnost Bright Agrotech z USA, která v rámci svého podcastu Aquaponics Academy představuje akvaponii od úplného základu. Bright Agrotech stejně jako my věří, že akvaponie je budoucnost a proto je potřeba s ní veřejnost seznámit.

Co je to akvaponie? 

Akvaponie je metoda, kterou si můžeme představit jako dva samostatné systémy propojené mostem. Jedním systémem je chov ryb, druhým systémem je hydroponické pěstování rostlin. Mostem mezi nimi je nejdůležitější část a tou jsou mikroby. 

Ryby spotřebovávají krmivo a produkují odpad a rostliny ke svému růstu spotřebovávají živiny ve vodě.

Jak se ale z odpadu stanou využitelné živiny? O tento proces se v akvaponii starají právě mikroby, které exkrementy z ryb umí přetvořit na živiny, které jsou vhodné a nezbytné k růstu rostlin. Mikroby jsou proto tím nejdůležitějším prvkem akvaponického systému. Pokud mikroby nebudou v tomto organickém systému správně a vyváženě fungovat náš systém nebude fungovat vůbec.

Cyklus Akvaponie
 

Metoda akvaponie je vlastně formou hydroponie. S hydroponií má mnoho společného, ale namísto umělých hnojiv používaných v hydroponii, využívá akvaponie živiny pocházející z odpadu produkovaného rybami. My pouze tento odpad pomáháme rozložit a přeměnit na živiny, které zpřístupníme rostlinám k jejich růstu. Rostliny tímto vodu zároveň čistí a ta je pak opět vhodná k chovu ryb. 

Celý koloběh se neustále opakuje. Akvaponie je proto velmi elegantním a symbiotickým systémem.

Díky těmto vlastnostem má akvaponie v dnešní době mnoho nesporných výhod:

  • téměř nulový dopad na životní prostředí,
  • vyprodukované ryby jsou vysoké a čisté kvality,
  • nejsou použity umělá hnojiva, pesticidy nebo herbicidy,
  • spotřebuje až o 90% méně vody než běžné zemědělství při stejném objemu produkce zeleniny,
  • spotřebuje až o 97% méně vody než standartní akvakulturní metody,
  • podstatně méně odpadu, než samotná hydroponie a samostatný akvakulturní chov ryb,
  • uzavřený recirkulační systém.

V dnešní době je proto akvaponie ideální možnost, jak si udržitelným a čistým způsobem zajistit lokální produkci kvalitních ryb a zeleniny. 

 

TÉMA PŘÍŠTÍHO DÍLU: Historie akvaponie