Blog

BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ: ROBOTI, VČELY A VERTIKÁLNÍ FARMY

BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ: ROBOTI, VČELY A VERTIKÁLNÍ FARMY

V roce 2050 bude očekávaný počet obyvatel devět miliard. K nakrmení takto vysokého počtu lidí bude potřeba zvýšit potravinářskou produkci až o 70 %, což není málo. Naštěstí existuje řešení.

Zde jsou nejmodernější technologie, které pomáhají zemědělství směřovat ke zvýšení produkce:

Včely jako mikrodistributoři pesticidů

Bee Vectoring Technologies (BVT) je kanadský start-up, který vyvinul komerční alternativu k postřiku potravinářských plodin s pomocí pesticidů. Tato inovativní metoda využívá čmeláky a jejich přirozeného cyklu při krmení k distribuci přirozeně se vyskytující organické inokulační houby.

Systém BVT umožňuje komerčně chovat čmeláky v zásobnících uvnitř farem. Do vzduchu je rozprašován prášek, který se při letu chytá a drží na povrchu jejich těla. Tento prášek je ve své podstatě přirozeně se vyskytující houba clonostachys rosea, která umožňuje rostlině účinně blokovat destruktivní onemocnění, jako je botrytis (např. u jahod).

Proces má mnoho výhod. Snižuje nebo vylučuje potřebu postřiku pesticidů, čímž zabraňuje vstupu chemikálií do zásobování vodou.

Výsledkem studie provedené na Floridě je důkaz o tom, že výše uvedený proces poskytuje nejen srovnatelnou nebo lepší ochranu oproti postřikovaným chemikáliím, ale zvyšuje také výnos ovoce o 7 až 29 %. U tohoto ovoce bylo nezávisle prokázáno, že je sladší a má delší skladovatelnost.

V nedávném výzkumu u borůvek v Nova Scotia byl zjištěn růst výnosu až na 77 %. Čmeláci jsou samozřejmě zcela v pořádku a nepoškození.

Vertikální farmy

Vertikální hospodaření je tady už nějaký čas, teprve nedávno se o něm však začalo více mluvit.

Nový systém založený v severním Lincolnshire společností Jones Food Company a Current, divizí společnosti General Electric (GE), bude největším uzavřeným zemědělským systémem v Evropě a bude produkovat až 420 tun listových zelených rostlin ročně.  Rozloha tohoto systému je 5 120 m2(odpovídá 26 tenisovým kurtům) a jeho vnitřní uspořádání představují regály stoupající do výšky 11 metrů.

Úlohou společnosti GE je instalovat více než 12 kilometrů světel Arize LED, které nabízejí vyvážené světelné spektrum katalyzující růst a umožňující zrychlení růstového cyklu. Zařízení je umístěno v čistém prostředí, takže plodiny rostou izolovaně od kontaminace. To je ideální situace především pro kosmetický a farmaceutický průmysl.

Využívá až o 90 % méně vody a o 50 % méně hnojiv než konvenční způsoby pěstování, čímž se snižují vstupní náklady.

Radikální posilovače účinnosti

Phytoponics je společnost se sídlem v Cardiffu, která se snaží přetvořit efektivitu komerčních skleníků. Phytoponics pěstuje vinné plodiny, jako jsou papriky a rajčata, v nafukovacím vaku naplněném vodou a připojeném k čerpadlu pro filtraci živin a provzdušňování vody.

Růstový vak je vyroben z pružného polymeru, který nabízí vysoký výkon a oproti běžným hydroponickým systémům je levnější na přepravu a instalaci. Zakladatel společnosti, Adam Dixon, to nazývá "vířivkou v pytli" a tvrdí, že používá o 80 % méně vody než tradiční zemědělství.

Laboratoř Phytoform Labs používá technologie pro editaci genů ke snížení emisí uhlíku v zemědělském průmyslu. Využívá při tom specifických rysů a charakteristik rostlin tak, aby se jejich pěstování stalo účinnější a méně energeticky náročné.

Například rostliny, které byly tradičně pěstovány pouze venku, a tudíž emitují více uhlíku, budou muset projít modifikací svých genů pro efektivnější chov ve sklenících.

Obě tyto inovativní společnosti jsou nově založené a získaly finanční prostředky z programu Shell Livewire, který se obvykle zaměřuje klasické technologie.

Příchod robotů

Všichni víme, že roboti přicházejí s cílem automatizovat zemědělství. Rozsah dosaženého pokroku však může zemědělce překvapit.

Mnohé projekty (např. Hands Free Hectare) ukázaly, že ječmen může být pěstován zcela bez lidského zásahu. Student doktorského studia na King's College v Londýně vyvinul Growbot, který umožňuje zemědělským pracovníkům bez technologických dovedností a znalostí naprogramovat robota k výkonu manuálních úkolů. Projekt má průběžné financování ze strany Rady pro rozvoj zemědělství a zahradnictví. 

V odvětví mléka a mléčných výrobků představuje Universal Robots rameno schopné automatizovat náročné úkoly, jako je ruční dezinfekce vemene krav před a po dojení.

Možná nejpřitažlivější oblastí je sběr ovoce. Rosberg Greenhouse využívá univerzálního robota pro sběr bylin a květin. Dva "prsty" robota mají vestavěnou inteligenci a pokročilou technologii, která napodobuje způsob, jakým lidé instinktivně využívají smysl pro dotyk při uchopení věcí. To znamená, že v průběhu tohoto procesu nedochází k poškození produktů.

Za zmínku stojí také roboti firmy Autostix a ISO Group, kteří jsou schopní řezat. Při současném tempu pokroku by automatizované zemědělství mohlo být v příštích pěti letech již běžnou záležitostí.

Autor: Charles Orton - Jones

Zdroj: Agritecture (https://www.agritecture.com)

Překlad: Klára Sladká