Blog

Historie akvaponie

Při pátrání, kde je původ a vznik akvaponie můžeme jít až velmi daleko do minulosti. Podívejme se  třeba na Aztéky a jejich plovoucí ostrovy, na kterých fungovalo jejich zemědělství. Dávno v minulosti egypťané zjistili, že když rostliny v záhonech zalévali vodou z nádrží, ve kterých chovali ryby, tak rostliny rostly mnohem lépe. V historii lidstva existovalo mnoho různých systémů, které dávaly do vzájemného vztahu ryby a rostliny. Všechny fungovaly na podobném principu, kde ryby produkovaly do vody odpad a část z tohoto odpadu následně využívaly rostliny ke svému růstu.

Aztékové

(Zdroj foto: www.stuppy.com)

Moderní akvaponie

Podíváme-li se na historii moderního způsobu akvaponie zjistíme, že je stará zhruba 60-70 let. Tehdy začala především jako způsob, jak očistit vodu od odpadu produkovaného rybami. Hledaly se způsoby, jak takto znečištěnou vodu využít nebo ji alespoň vyčistit. Tento požadavek spustil celou řadu výzkumů, které se snažily objasnit, co vlastně rostliny využijí a jakým způsobem se to děje. Zjistilo se, že rostliny jsou schopné vodu očistit od velkého množství nečistot a například i těžkých kovů. Dokonce jsou v tom ještě lepší než jiné způsoby čištění vody, například za pomoci chemikálií.

Po tomto zjištění si řada lidí řekla, že když už využíváme rostliny k čištění vody, proč si zároveň nevypěstovat i nějaké jídlo. Následné pokusy zjistily, že na každý kilogram vyprodukovaných ryb v akvaponii jsme schopni vypěstovat několik desítek až stovek kilogramů zeleniny.

První větší množství informací a výzkumů z oblasti akvaponie publikoval Dr. Rakocy z University of Virgin Islands, který je pro to považován za otce moderní akvaponie. On stál za sestrojením prvního velkého akvaponického systému. V té době se kromě něj drtivá většina pokusů s akvaponií odehrávala na hobby úrovni na zahrádkách a v poměrně malých systémech. Mnoho z těchto projektů začalo v Austrálii. Ta se tak stala víceméně epicentrem dnešní moderní akvaponie. Dnes se akvaponii věnují tisíce lidí po celém světě od velmi malých systémů až po ty opravdu velké.

Stejně jako všechno ostatní i akvaponie od té doby prochází vývojem. Většina původních systémů byla postavena na technice pěstování rostlin ve štěrku, kačírku, nebo nějakém jiném médiu. Až s výzkumem Dr. Rakocyho velká část systému přešla na pěstování rostlin na takzvaných raftech.

Raftové pěstování salátu

(Zdroj foto: www.tucsonap.org)

Akvaponie dnes

Postupem času se vyvinulo velké množství dalších technik a způsobů pro hydroponické pěstování rostlin od rafrů, přes vertikální věže, až po NFT pěstování. Každá z těchto technik má své výhody a také nevýhody a proto je každý akvaponický systém velmi specifický. 

V dnešní době, kdy je akvaponie čím dál tím více populární, se vývoj v tomto odvětví posouvá neustále vpřed a každý vytvořený systém je unikátní. Je to dáno především individuálními podmínkami každého pěstitele. 

Můžeme tedy říct, že moderní akvaponie na hobby úrovni vznikla v Austrálii, nicméně akvaponie v komerčním využití má svůj původ v USA, kde v současnosti probíhá opravdový boom farem a zařízení využívajících k pěstování zeleniny a chovu ryb akvaponii. 

Ukázky různých forem akvaponických systémů

NFT konstrukce

(Zdroj foto: www.aponicbuild.blogspot.cz)

Otáčivý systém

(Zdroj foto: www.aquabotanical.org)

Vertikální věž

(Zdroj foto: www.brightagrotech.com)

Hydroponické saláty

 

(Zdroj foto: www.smartfarming.co.za)