Blog

Jak fungují ryby v akvaponickém systému?

Akvaponie je malý ekosystém, kde hlavními 3 složkami jsou ryby, rostliny a bakterie. 

Ryby produkují odpad. Tento odpad bakterie přeměňují na látky, které jsou rostliny schopny využít ke svému růstu. V takovém systému tedy ryby fungují jako primární zdroj živin. Proto je potřeba, aby ryby v systému byly v pořádku, zdravé, v kvalitním prostředí a nebyly stresovány. Pokud je rybám vytvořeno kvalitní prostředí, mohou neustále zásobovat rostliny velmi kvalitními živinami a zároveň je možné je využít jako velmi kvalitní produkt.

V souvislosti s tímto závisí také na způsobu využití ryb v systému. Chováme-li ryby pro produkci jídla nebo v systému chováme některé z okrasných druhů ryb, jako například Koi kapry.

To je velmi důležitá věc, kterou je potřeba u každého akvaponického systému mít na paměti - k čemu chceme ryby v systému využít?

Víme tedy, co ryby v systému dělají a jak je můžeme zužitkovat. Další důležitou otázkou spojenou s rybami je, které druhy ryb jsou vhodné pro použití v akvaponickém systému a na co je potřeba myslet při jejich výběru. Tady je velmi úzká spojitost, protože většina druhů ryb používaných v akvaponických systémech jsou populární z určitého důvodů. Můžou být například tolerantní ke kvalitě vody, takže nejsou náchylné při nedostatečné filtraci, spotřebují prakticky jakékoliv krmivo nebo jim vyhovuje velmi chladná voda, apod. Tyto aspekty je nutné zvážit v souvislosti s klimatem, kde je akvaponický systém vybudován.

Nejčastěji používané druhy ryb v akvaponii určené pro produkci jídla:

Tilápie

Pokud máte základní znalosti o akvaponii víte, že Tilápie je nejpopulárnějším druhem ryb pro chov v tomto typu systému. Tilápie se používá, protože je poměrně tolerantní ke kvalitě vody a nevadí ji ani vyšší teplota vody. Zpracovávají téměř jakýkoliv typ krmiva a je jednoduché je množit. Práce s Tilápií je z těchto důvodů vcelku jednoduchá. Problémem je, že jejich chov není na mnoha místech povolen a to z důvodu, že díky jednoduchému rozmnožování jsou velmi invazivním druhem ryby.

 Tilápie

Sumeček

Je dalším velmi populárním druhem ryb využívaných v akvaponii. Jejich výhodou je, že se živí i potápějícím se krmivem u dna a stejně jako Tilápie zpracují téměř jakékoliv krmivo. Sumečci přibývají velmi rychle na váze. Narozdíl od Tilápie, jim nevadí ani chladnější teplota vody. Co se týče kvality vody, nejsou až tak odolným druhem jako Tilápie, ale přesto jsou mnohem odolnější než řada dalších druhů ryb, jako například pstruzi a okouni. 

Sumeček

Pstruh

Je další možností. Důvodem, proč se pro chov pstruhů lidé nakonec nerozhodnou je ten, že pstruzi jsou poměrně vybíravým typem ryby. Systém musí mít velmi kvalitní filtraci a zajistit tak poměrně vysokou kvalitu vody. Vyžadují zároveň chladnou teplotu vody.

Pokud je akvaponický systém umístěn v teplejším podnebí, je náročné udržet chladnou vodu v průběhu letního období. Z těchto důvodů jsou pstruzi vhodnější pro systémy v chladnějším klimatu, kde jsme schopni udržet chladnou vodu v průběhu celého roku. 

Pstruh

Okrasné druhy ryb využívané v akvaponických systémech:

Koi kapr

Koi kapr

Karas

Karas

Na co je potřeba myslet při výběru ryb?

Tato otázka je to jednou ze zásadních, které je nutné si položit při budování akvaponického systému. Obsahuje mnoho proměnných, které je nutné zvážit. Ty je možné rozdělit na 4 hlavní kategorie:

  1. Prostředí Je nutné zvážit, jaká je místní kvalita vody. Jaké jsou okolní teploty v průběhu roku a obecně jestli je prostředí, kde bude systém umístěn vhodné pro daný druh ryby.
  2. Použití ryb Musíme zvážit, jestli budeme využívat ryby na jídlo. Záleží-li nám na chuti a kvalitě ryby, chceme-li je v našem systému i rozmnožovat a nebýt tak závislí na externích sádkách.
  3. Legálnost Některé druhy ryb mohou být pro chov zákázány. Nejčastěji kvůli své invazivnosti apod. Legálnost je zároveň spojena i s nemocemi, protože je potřeba udržet systém zdravý a udržitelný.
  4. Náklady na chov Jaké jsou naše náklady na pořízení ryb a následně také na jejich chov. Jaký druh krmiva ryba vyžaduje. Jestli jim stačí krmivo s nízkým obsahem proteinu nebo naopak vysoce proteinové krmivo. Na tuto čtvrtou kategorii je potřeba nahlížet téměř jako na analýzu návratnosti investice. Je nutné srovnávat náročnost chovu různých druhů ryb v daných podmínkách. 

Je nezbytně nutné zvážit všechny tyto a mnoho dalších proměnných při tvorbě akvaponického systému tak, aby systém měl smysl a byl udržitelný.