Blog

Jsme členy EVROPSKO-ÁZERBAJDŽÁNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Taneco a.s. se stává členem Evropsko-ázerbájdžánské obchodní komory (https://ea-coc.com) - Nový impuls pro obchodní spolupráci mezi Evropou a Ázerbajdžánem

Společnost taneco a.s., která se zaměřuje na výrobu a zpracování potravin, se stala novým členem Evropsko-ázerbájdžánské obchodní komory. Tato událost přináší nový impuls pro rozvoj obchodních vztahů mezi Evropou a Ázerbájdžánem a posiluje spolupráci mezi těmito dvěma regiony.

Evropsko-ázerbájdžánská obchodní komora se zaměřuje na podporu a rozvoj obchodní spolupráce mezi Evropou a Ázerbájdžánem. Taneco a.s. se přidává k dalším členům této komory, která poskytuje různé služby a podporu pro rozvoj obchodních aktivit mezi těmito dvěma regiony.

Vstup Taneco a.s. do této obchodní komory je významným krokem pro společnost i pro obchodní vztahy mezi Českem a Ázerbájdžánem. Členství v Evropsko-ázerbájdžánské obchodní komoře umožní společnosti taneco a.s. rozšířit svou obchodní síť, získat nové obchodní příležitosti a zapojit se do aktivit směřujících k posílení obchodní spolupráce mezi Evropou a Ázerbájdžánem.

Obchodní vztahy mezi Evropou a Ázerbájdžánem mají potenciál pro další rozvoj v oblastech jako je energetika, strojírenství, potravinářství, doprava a logistika. Vstup taneco a.s. do Evropsko-ázerbájdžánské obchodní komory tak poskytne příležitost pro rozvoj obchodní spolupráce mezi těmito dvěma regiony a posílení ekonomických vazeb.

Taneco a.s. se stává dalším členem Evropsko-ázerbájdžánské obchodní komory a společně s ostatními členy bude pracovat na podpoře a rozvoji obchodních vztahů mezi Evropou a Ázerbájdžánem.