Blog

Losos, nejudržitelnější zdroj živočišných bílkovin

Koupit v dnešní době kvalitní čerstvou rybu je otázka notné dávky štěstí. Ještě v roce 1970 pocházelo až 94 % ryb končících na našich stolech z úlovků volně žijících zvířat. V dnešní době na pulty supermarketů přijde méně než 50 % ryb z volné přírody. Příčinou je nejen globální oteplování nebo znečištění moří, oceánů a řek, ale především problém nadměrného rybolovu. Stručně řečeno, z moří je v dnešní době loveno maximální množství ryb a jejich počet se dlouhodobě nedaří zvyšovat. Alternativní způsoby chovu ryb jsou tak nevyhnutelným řešením současné situace.

Dvěma hlavním způsobům alternativního chovu ryb se budeme věnovat v následujících článcích. Tím prvním, dnes nejvíce využívaným, je farmových klecový chov. Jedná se o druh akvakultury, ve které jsou ryby chovány v klecích obvykle umístěných v mořích, chráněných zátokách a fjordech podél pobřeží. Podrobněji bude o farmovém klecovém chovu pojednávat příští článek.

 

Zdroj: Grieg NL's grow-out farm has just got the green light: Illustration Aqualine (www.salmonbusiness.com)

 

Jak takový farmový klecových chov ryb vypadá?

 

Pro tento způsob chovu ryb je typický losos. Ten je podle výzkumu The salmon farming industry, a bankers perspectiveod RaboResearch Food & Agribusiness vysoce výživným a zdravým zdrojem bílkovin a neměl by chybět v jídelníčku každého z nás. Proč tomu tak je? Hlavním faktorem, který má na výživnost lososa vliv, je kvalita prostředí a strava. Ta je bohatá na dvě základní složky – živiny a Omega-3 mastné kyseliny. 

Kolik krmiva je pro daný druh potřeba a jakou má souvislost s přibíráním na váze či uchováním bílkovin a energie udává tzv. FCR(Feed Conversion Ratio) nebo také krmný konverzní poměr.  Stručně řečeno, jedná se o množství krmiva potřebné ke zvýšení tělesné hmotnosti zvířete o jeden kilogram. Pro představu uvádíme srovnání lososa s běžnými zemědělským zvířaty.

 

  

 

V porovnání s běžnými hospodářskými zvířaty má losos nejnižší hodnotu FCR a největší procento zachování bílkovin. Příčinou je nejen fakt, že ryby žijí ve vodě a nejsou nuceny bojovat s gravitací, ale také fakt, že losos nemusí ohřívat své tělo. U každého jiného zvířete se jedná o dva hlavní zdroje ztráty energie. Losos také převyšuje většinu ostatních průmyslově chovaných mořských živočichů, protože má nejmodernější složení krmiva.

Anatomie a tvar lososa je jednoduchý, bez velkých nohou, kostí, kopyt, peří nebo více trávicích orgánů. Tento zjednodušený svalový tvar spolu s nízkým FCR umožňuje ve srovnání s běžnými hospodářskými zvířaty získat velké množství kvalitního masa pro další zpracování. 

Srovnání chovu s běžnými hospodářskými zvířaty

Minimální požadavek na prostor při chovu prasat je 0,8 mna jedno prase. Průměrná hmotnost prasete v 6 měsících je cca 120 kg, což znamená že 1 000 kg by bylo umístěno v prostoru 2 x 4 m. V rámci EU mají prasata ještě dobré životní podmínky, v některých státech mimo EU je prostor na jedno prase pouze 0,6 m2

Minimální požadavek na prostor u drůbeže je 21 kuřat na 1 m2. U prémiové drůbeže se jedná o 13 až 17 kuřat na 1 m2. Pro představu, ve skříni o velikosti 6 x 4 m by mohlo být 120-160 kuřat. Drůbež během 6 týdnů dosáhne hmotnosti průměrně 2 kg. Navzdory významným zlepšením, ke kterému dnes dochází v drůbežím průmyslu, zůstává losos ve srovnání s kuřaty stále na předních příčkách.

Prostorově se farmový klecový chov lososů velmi těžce srovnává, neboť se jedná o trojrozměrný pohled. Losos však žije ve zcela přírodním prostředí a vykazuje naprosto přirozené chování. Na 1 m3se v maximálním množství vyskytuje 10–15 kg ryb. To představuje přibližně 1-1,5 % celkového prostoru. Růst lososa je oproti běžným hospodářským zvířatům pomalejší, činí cca 5 kg v období dvou let.

Ať se na to podíváme z jakéhokoli úhlu, losos byl, je a pravděpodobně i bude nejudržitelnějším a nejkvalitnějším produkovaným zdrojem bílkovin.

Kromě farmových klecových chovů lososů jsou dnes na vzestupu také RAS systémy. Jedná se o recirkulační akvakulturní systémy, v nichž dosahuje FCR pevné hodnoty 1,1 kg. Losos je chován v uzavřeném a kontrolovaném prostředí. Uchování energie a bílkovin je tak mnohem efektivnější. Pro více informací o RAS systémech sledujte články na našem blogu.

 

Zdroj dat: The salmon farming industry, a bankers perspective (RaboResearch Food & Agribusiness), Gorjan Nikolik, Duben 2018

Překlad: Ing. Klára Sladká