Blog

Rostliny v akvaponii

Jakou mají rostliny roli v akvaponii? Odpověď se může jevit poměrně jednoduchá a prostá. Úkolem rostlin v akvaponickém systému je z vody odstranit živiny a vyčistit tak co nejvíce vodu, který se vrací zpět k rybám. Samozřejmě v systému funguje i nezbytně nutná vazba mezi bakteriemi a rybami, kde bakterie odpad produkovaný rybami přeměňují na živiny, které jsou následně využitelné pro rostliny.  Pro zjednodušení se dnes  budeme věnovat pouze části rostlin.

Hlávkový salát

Nicméně i přesto je nutné začít právě u bakterií, které přeměňují odpad z ryb  na živiny. V podstatě přemění formu tohoto odpadu tak, že výsledné živiny jsou vhodné pro rostliny. Ty jsou schopny využit tyto živiny ke svému růstu. V rámci toho probíhá řada procesů (nitrifikační procesy,  mineralizace, oxidační procesy a další), které od základu přeměňují tento odpad. Jakmile je tento odpad přeměněn na živiny začínají je rostliny přijmat, využívat a zároveň odstraňovat ze systému. Rostliny spotřebovávají živiny ve formě různých dusičnanů, fosfátů, sulfátů, ionty draslík, vápníku atd. Odstraňují ze sytému prvky, které kdyby se v systému kumulovaly, tak by mohly mít velmi velký dopad na zdraví ryb. Proto si nemůžeme dovolit jejich kumulaci ve vodě.  Důležité je si uvědomit, že ryby neustále tyto prvky a odpad produkují ve svých exkrementech. Proto se musíme snažit je ze systému odstranit jak neefektivněji to je možné. K tomu používáme biologické filtry, kde hrají klíčovou roli bakteri a přeměňují tento odpad na živiny. Rostliny jsou  ale tou částí systému, které je dokáží ze systému reálně odstranit. Tyto prvky se dostávají do systému jako součást rybího krmiva, ryby jej spotřebují a následně vylučují exkrementy.

Je nutno říci, že rostliny mají v akvaponickém systému řadu dalších funkcí. Kořeny rostlin zároveň tvoří na svém povrchu domov pro další kolonie bakterií, které pomáhají s přeměnou rybího odpadu na živiny a mnoho dalších vlastností, které pomáhájí udržet systém v kondici a rovnováze. Je potřeba o těchto procesech a přeměnách vědět a snažit se je využít v akvaponickém systému, co nejefektivněji. 

Jak ale vybrat správný druh rostlin pro akvaponický systém? Víme, jakou funkci rostliny v systému mají a musíme se snažit dostat systém do rovnováhy.  Proto je nutné mít v systému dostatek rostlin, které jsou schopny odebrat co největší množství živin, a co nejefektivněji vyčistit vodu zpět pro ryby. Zvláštní je, že rostliny dokáží ze systému odebrat více živin než reálně spotřebují pro svůj růst. Proto určení, kolik je na chované množství ryb potřeba rostlin není až tak velká věda, protože vždy nějaké rozpětí, v kterém se může systém pohybovat. 

NFT systém pěstování bylin

Samotný výběr správného a vhodného druhu rostlin může být poněkud obtížný, pokud nemáme jasno v tom, co přesně rostliny potřebují. Existuje mnoho hledisek k jejich správnému výběru. Bude systém produkovat rostliny k naší vlastní spotřebě nebo prodeji je systém komerční? Nebudeme přeci v systému produkovat rostliny, které nám nebo naší rodině nechutnají. V případě komerční produkce není vhodné si vybírat příliš exotické rostliny, které lidé na našem trhu moc nekupují. Je potřeba vybrat rostliny, které jsou vhodné k využití a je nutné také vybrat správný typ rostliny pro použitý produkční systém. Pokud například produkční systém funguje na principu plovoucích raftů nevyberete si rajčata, která mají jiné požadavky. Pro raftový systém je podstatně více vhodný například salát. Je tedy důležité najít pro produkční systém správné druhy rostlin, kterým daný způsob pěstování vyhovuje. 

Raftový způsob pěstování

Dalším pohledem, který je nutné zvážit je například okolní klima, pokud je akvaponická farma umístěna v chladnějším klimatu není úplně vhodné vybírat teplomilné rostliny a naopak. Systém se totiž může stát velmi neefektivní a neudržitelný, protože nám velmi rostou například náklady na vytápění nebo naopak na ochlazování systému.

Je tedy potřeba zvážit v jakém prostředí farma produkuje, jaké bude využití produkce a také, co se nejvíce hodí pro produkční systém. 

Závěrem je nutno zmínit, že rostliny mají v akvaponickém systému poměrně jednoznačně určené funkce, stejně jako ryby. Naproti tomu bakterie jsou v systému velmi komplikovanou částí. Může se zdát, že fungují stejně jednoduše jako ryby a rostliny, ale není tomu tak. Proto se na problematiku bakterií zaměříme v dalším díle našeho blogu. Zkusíme zjednodušeně vysvětlit jejich vztah a funkci k rybám i rostlinám, jak je udržovat v pořádku a také jak díky nim udržet rovnováhu v akvaponického systému.