Blog

Mezinárodní veletrh GreenTech 2016 – Amsterdam

Ve dnech 14.-16. Června patřilo Amsterdamské výstaviště RAI veletrhu GreenTech 2016. Ani my jsme si veletrh o novinkách a inovacích v oblasti zemědělství a pěstování zeleniny nenechali ujít.

Veletrh GreenTech nebyl pojat jen jako čistě stánkový veletrh, ale jeho součástí také byly 4 přednáškové prostory, kde po celý průběh veletrhu probíhaly přednášky o novinkách, objevech a inovacích z oblastí úspory a využití vody, energie, plodin a mnoho dalšího.

Mnoho z přednášek, které jsme navštívily začínaly podobně:

  • Dnešní způsob zemědělství a pěstování zeleniny není pro naši planetu udržitelný,
  • Abychom uživili 7 miliard lidí na naší planetě, musíme obhospodařovat zemědělskou plochu o velikosti Jižní Ameriky.
  • 70 % vody na zemi je využíváno pro zemědělství.

Proto je potřeba hledat možnosti a způsoby jak zlepšit kvalitu zeleniny, uspořit vodu, energii, snížit náklady na dopravu a celkově zefektivnit celý způsob produkování plodin.

Na veletrhu byl tento trend opravdu znatelný. Drtivá většina ze stovek vystavovatelů představovala produkty nebo řešení, které producentům pomáhají zlepšovat podmínky pro pěstování zeleniny, snížit a zefektivnit spotřebu vody, nabídnout nejnovější technická řešení  skleníků, maximalizovat úsporu tepla a energie.

Prezentovala se zde celá řada společností, která nabízela různá řešení hydroponie nebo aeroponie, kdy se zelenina – především salát, rajčata, jahody a byliny pěstují ve vertikálních věžích bez použití půdy. Tyto společnosti věnují velké množství času a svých zdrojů do výzkumu a pochopení jak jednotlivé druhy rostlin fungují a snaží se neustále rozvíjet technologie svých pěstebních systémů.

V jedné z přednášek prezentoval Dicson Despommier z Association of Vertical Farming ukázky realizovaných projektů střešních a vertikálních farem z celého světa. Bylo znát, že tyto farmy zažívají celosvětový boom a mnoho měst a států v nich vidí budoucnost a směr, kterým by se měla produkce zeleniny ubírat.

 

Na veletrhu jsme se také setkali s panem Edem Harwoodem, který stojí za americkým projektem AeroFarms (http://aerofarms.com) , což jsou supermoderní vertikální farmy, které by měly být budoucností zásobování velkých měst čerstvými bylinami a zeleninou. Při rozhovoru s ním jsme se shodli, že ve vertikálních farmách, hydroponii a akvaponii je naše budoucnost. Jelikož se jedná o vysoce efektivní, čistý a udržitelný způsob produkce potravin.

 

Mnoho z vystavujících firem již překonalo stále  silně zažité chápání, že k pěstování bylin a zeleniny je potřeba půdu a slunce. Tyto firmy udělaly obrovský pokrok v technickém řešení a chápaní, jak rostliny pracují se světlem, půdou a vodou.

Dnes již víme, jaké určité spektrum světla rostliny potřebují v každé fázi svého růstu. Dnes jsou na trhu špičkové firmy zabývající se touto problematikou, které spolupracují jak s univerzitami, tak i s producenty a snaží se o rostlinách zjistit, co nejvíce a následně jim maximálně pomoci v co nejideálnějším růstu. Krásnou ukázkou je společnost s jejíž zástupci jsme se na veletrhu setkali, která v Londýně úspěšně provozuje zařízení pro pěstování bylin v podzemním krytu z dob druhé světové války bez přítomnosti přirozeného světla nebo půdy.

Dalším velmi zajímavým pohledem bylo, že mnoho producentů dnes v půdě díky silnému chemickému hnojení v minulých letech a kyselým dešťům vidí spíše nebezpečí nemocí a škůdců a doporučují proto produkci přesunout do prostor s celoročně řízeným klimatem. Odběratelé a spotřebitelé dnes kladou důraz na čerstvou a kontinuální dodávku produktů bez chemie a pokud možno z lokálních zdrojů. Producenti na mnoha místech světa nejsou schopni těchto požadavků dosáhnout bez vytvoření celoročně řízeného klimatu a neustálého měření nejrůznějších faktorů a technických doplňků.

Na druhou stranu mnoho firem nabízejících tyto technická řešení stále čelí problému, že mnoho zemědělců stále vnímá, že jejich výsledek je z největší části ovlivněn klimatem a počasím. Svůj neúspěch svalují na nedostatek nebo naopak velké množství vody, málo slunečných dnů a nejrůznější klimatické problémy. Mnohdy je to ale nedostatek informací a znalostí o tom, jaké jsou v dnešním moderním zemědělství možnosti a co již všechno víme.

Závěrem bychom to, co jsme mohli na veletrhu GreenTech zhodnotili asi takto: moderní zemědělství dělá neustále neskutečný pokrok a vnímat zemědělství tak, jak jsme ho znali z minulosti je v mnoha pohledech skutečný přežitek. Dnes se jedná o vysoce technické, automatizované a inovativní odvětví, kde se správnými znalostmi a technologií je možné pěstovat téměř cokoliv kdekoliv.