Blog

WELFARE RYB V RAS SYSTÉMECH

 

Dobré životní podmínky ryb jsou důležitým faktorem při dosahování globálního cíle podpory biologické rozmanitosti, která ovlivňuje lidské zdraví i udržitelnost. Pohoda ryb, jejich růstová výkonnost a celkový životní cyklus jsou neustále ovlivňovány jejich stanovištěm, včetně faktorů, jako je chemické složení vody, rozpuštěné plyny, hustota biomasy, kvalita krmiva a další. Mezitím se také potýkáme s rostoucí populací na Zemi, která stále více vyžaduje zdravé, kvalitní, čerstvé a sledovatelné potraviny a bílkoviny.

Odvětví akvakultury v současné době čelí výzvě zajistit dobré životní podmínky ryb a zároveň produkovat dostatečné množství ryb, aby uspokojilo celosvětovou poptávku – což je výzva, které čelí i přední vývojář pokročilé technologie RAS (Recirculating Aquaculture System) a zařízení na produkci ryb na pevnině, AquaMaof.

Dobré životní podmínky ryb jako priorita

Unikátní technologie RAS společnosti AquaMaof umožňuje chov ryb v blízkosti trhů, produkující čerstvý, výživný a vysoce kvalitní produkt, který je bohatý na bílkoviny, aniž by dále vyčerpával oceány. Aby doplnili pohled na udržitelnost, kladou během celého procesu chovu velký důraz na dobré životní podmínky ryb. Chrání tím nejen jednotlivé ryby, ale také celé ekosystémy.

Dobré životní podmínky zvířat jsou v posledních letech žhavým tématem, které se z velké části soustředí na průmyslové chovy zvířat a komunity vyrábějící potraviny. Navzdory velkoobjemové produkci potřebné k uspokojení stále rostoucí poptávky po kvalitních bílkovinách je třeba zajistit potřeby zvířat – podmínky jejich chovu během cyklu, jejich duševní a fyzické zdraví a fyziologické reakce na jejich prostředí.

Když v AquaMaof vyvíjí a navrhují technologii, procesy, vybavení a protokoly, kladou důraz na optimální podmínky chovu a další důležité aspekty dobrých životních podmínek ryb, přičemž neustále porovnávají související náklady s potenciálními přínosy.

Ekosystém na míru

Technologie RAS vytváří jedinečný ekosystém přizpůsobený potřebám konkrétních druhů ryb. S ohledem na zdraví ryb během jejich životního cyklu v zařízení jsou do návrhu systému začleněny vysoké standardy welfare (dobré životní podmínky), pokud jde o chemické složení vody, stabilitu systému, hustotu biomasy, řízení krmiva, dodávku kyslíku, extrakci CO2 a další.

Podporována je také kontrola expozice patogenům a minimalizace stresu. To má za následek vysokou míru přežití a optimální růst v jednotlivých zařízeních, která uplatňují přísné protokoly biologické bezpečnosti. Navíc je tohoto vysokého poměru přežití a růstu dosaženo bez použití antibiotik nebo jiných chemikálií. Přísně kontrolované podmínky chovu a produkční parametry upravují provozovatelé zařízení v reálném čase, což umožňuje optimalizaci vzhledem k měnícím se okolnostem.

Řešení založené na výzkumu

Prostřednictvím probíhajících výzkumných a vývojových aktivit ve výzkumných a vývojových zařízeních v Izraeli a Polsku zkoumala společnost AquaMaof souvislost mezi výrobními parametry, výkonností zařízení a welfare ryb. Pozorování vzorců chování ryb zdůrazňuje křehkou rovnováhu mezi klíčovými produkčními parametry a výkonností ryb a poskytuje cenný pohled na to, jak optimalizovat welfare ryb při zachování efektivních ekonomických obchodních modelů.

S vědomím, že vysoká hustota biomasy ovlivňuje výkonnost ryb, identifikují optimální rybí biomasu v každém intervalu velikosti ryb v průběhu výrobního cyklu, aby dosáhli nejlepší výkonnosti ryb a zároveň zajistili jejich dobré životní podmínky.

Podobně, když dospěli k závěru, že některé procesy ve fázi růstu – jako je použití čerpadel pro přepravu ryb mezi nádržemi – vystavují ryby značnému stresu, vyvinuli tak šetrné, nízkostresové prostředky pro manipulaci s rybami a obecné řízení populace. AquaMaof se snaží co nejvíce minimalizovat používání stresujících rybích pump.

Kontrola biologické bezpečnosti

Aby dále chránili zdraví ryb, prosazují některé z nejpřísnějších protokolů biologické bezpečnosti, když se snaží vytvořit prostředí bez specifických patogenů. Zařízení RAS tak poskytuje méně náročné prostředí než samotná příroda, kde nelze zabránit znečištění, bakteriím nebo patogenům ani je řídit. Například biologické materiály, jako jsou oplodněná vajíčka a ryby, jsou izolovány a testovány po značnou dobu před uskladněním ve výrobních odděleních zařízení nebo v nich.

Kontrola biologické bezpečnosti, udržovaná během celého životního cyklu ryb, je zásadní v každém aspektu správy a provozu systému a je neocenitelná pro úspěch průmyslového RAS, což AquaMaof jako hlavní hnací síle tohoto odvětví pomáhá udržovat čistý a zdravý systém, produkt a prostředí. Převzetím plné kontroly nad všemi klíčovými výrobními parametry jsou schopni omezit, diagnostikovat a rychle jednat, když dojde k infekci. A co víc, po vytvoření kontrolovaného, ​​specifického prostředí bez patogenů není potřeba ryby očkovat (jak je obvykle vyžadováno v průmyslu), a tak je eliminován i tento zdroj stresu.

Eliminace rizik

Technologie RAS umožňuje co nejvěrněji napodobit přirozené prostředí, eliminovat znečištění, riziko bakterií nebo patogenů, které se běžně mohou vyskytovat. Eliminuje se také mnoho výzev a nebezpečí, kterým by ryby běžně v přírodě čelily: neexistuje žádné riziko predátorů; teploty jsou optimální pro každou velikost ryb, bez ohledu na počasí a klimatické události; a nejsou zde zbytečná rizika, jako jsou odhozené sítě či jiné znečištění vody. Tímto způsobem je AquaMaof schopen vytvořit vysoce kvalitní zdroj bílkovin v bezpečném stabilním prostředí.

Vyvážené řešení

Poznatky, které získali za léta neustálého výzkumu, a opatření, která následně zavedli, umožňují jak dosahovat zvýšeného výkonu a maximalizovaných ekonomických výsledků, tak plnit povinnost udržovat zdravé prostředí s minimálním stresem pro ryby. Dobré životní podmínky ryb jsou zajištěny po celou dobu procesu - od vajec po výlov.

 

Pokud jde o potenciálně protichůdné zájmy dobrých životních podmínek ryb, uspokojení celosvětové poptávky po bílkovinách a ziskovosti, technologie RAS společnosti AquaMaof poskytuje vyvážené, moderní a udržitelné řešení. A právě proto jsme si je také vybrali jako dodavatele technologie pro náš projekt. Věříme, že spojení sil s tímto leaderem v oboru bude znamenat lepší a efektivnější cestu ke splnění našeho cíle dodávat na český trh zdravé, čerstvé, kvalitní a chutné produkty z ryb udržitelným způsobem a s ohledem na přírodní prostředí.

 

 

 

Poznámka: Text je převzat a přeložen z anglického článku AquaMaof